Rågsved

Prislista

ÅtgTitelPriserRefe-renspris
Undersökningsåtgärder
101Basundersökning, utförd av tandläkare970970
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420420
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 11951195
108Utredning, utförd av tandläkare 22601955
Röntgenåtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
111Röntgenundersökning, en bild, eller flera av en tandposition70110
116Konsultation specialisttandvård, omfattande21302130
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera av en tandposition7065
123Röntgenundersökning, helstatus885915
124Panoramaröntgenundersökning595595
126Röntgenundersökning, omfattande11201120
127Röntgenundersökning, delstatus220220
128Röntgenundersökning, större delstatus380380
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering720665
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering480480
161Salivsekretionsmätning720720
163Biopsi11901190
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)730730
Sjukdomsförebyggande åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495495
204Profylaxskena, per skena915915
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid205205
206Fluorbehandling405405
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten320320
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande615615
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande950950
214
Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention
575575
Sjukdomsbehandlande åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande460460
302Sjukdoms- eller smärtbehandling860860
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande13751275
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande19051905
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495495
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem200200
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer12401240
314Beteendemedicinsk behandling575575
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom500500
322Stegvis exkavering12651265
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande615615
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande11951195
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskil tidskrävande23201800
Tanduttagning samt tandkirurgi
ÅtgTitelPriserReferenspris
401Tanduttagning, en tand12051205
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand17101710
403Tanduttagning, enkel480480
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant35353535
405Omfattande dentoalveolär kirurgi45554135
406Tanduttagning, övertalig tand12051570
407Övrig kirurgi eller plastik23302330
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande47154715
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd16701535
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd940940
Implantatkirurgiska åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd38003180
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat48003560
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik20001705
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat69705175
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik21001910
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat111607160
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik26502555
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant45054505
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant54405440
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat44454445
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd18851520
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
27602665
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd22501985
433Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd
10301030
436Avlägsnande av ett implantat, enkel830830
Parodontalkirurgiska åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd
19751975
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd13351335
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd
945750
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-336853685
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-350905090
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-338803880
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-354805480
480Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd365365
Rotbehandlingsåtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal38903845
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler46854635
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler58555820
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler63806345
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare11001025
521Akut trepanation och kavumexstirpation1100905
522Komplicerad kanallokalisation930910
523Stiftborttagning13301330
541Apikalkirurgisk behandling41454145
Bettfysiologiska åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, uförd på bettfysiologisk indikation, per skena39653965
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, uförd på bettfysiologisk indikation, per skena39653965
603
Reponeringsskena, per skena
63106310
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena23802380
606Motorisk aktivering605605
607Bettslipning för ocklusal stabilisering950845
Reparativa åtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand779685
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand11401090
703Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand14401335
704Fyllning av en yta på molar eller premolar954880
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar13701290
706Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar17201720
707Krona i plastiskt material, klinikframställd19551955
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd725545
Fast protetik
ÅtgTitelPriserReferenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke70806485
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke55905035
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift36303555
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift17051705
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led25652465
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd22102110
806Radikulärförankring vid avtagbar protes39203855
807Semipermanent krona eller hängande led, per led28602760
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion38503785
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led12351180
811Cementering av lossnad tandstödd eller implntatstödd protetisk konstruktion per stöd695655
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats17301670
813Broreparation med tandteknisk insats51705070
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande88508760
815Sadelkrona59405850
Avtagbar protetik
ÅtgTitelPriserReferenspris
822Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder42204120
823Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder58955800
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad1228512285
825Komplicerad partiell protes med metallsklett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments1380013905
826Attachments, per styck105105
827Hel underkäksprotes1056510435
828Hel överkäksprotes1056510435
829Immediatprotes, hel käke79357815
831Justering av protes460425
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand15601410
833Rebasering av protes29752880
834Lagning av protes där avtryck krävs25742195
835Rebasering och lagning av protes35003415
836Komplicerad lagning av protes43204275
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes74207385
839Inmonternig av förankringselement34403360
Implantatprotetik
ÅtgTitelPriserReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning21602105
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering53154800
847
Klammerplåt
44604460
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition640620
850Implantatstödd krona, en per käke104208820
852Implantatstödd krona, flera i samma käke84406835
853Hängande led vid implantatstödd bro25302465
854Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led25252410
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat580605
856Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led17151645
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat525545
858Distans inklusive distansskruv, per styck15651420
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd13651210
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat4606535675
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat4993037875
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat5389539575
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat4546034505
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat2382519525
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat30003522010
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler3685524870
874Tillägg för alveolarbar på två implantat50454925
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat60005805
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat92997735
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement1683016180
878Förankringselement täckprotes, per styck380315
Reparativ implantatprotetik
ÅtgTitelPriserReferenspris
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande12801250
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats56153375
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs105058265
888Fästskruv/broskruv, per styck210200
889Distansskruv, per styck440420
892Läkdistans, per styck395370
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat14201210
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat14651265
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat17101600
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat18401720
897Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer27652665
Utbytesåtgärder
ÅtgTitelPriserReferenspris
921Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand70251335
922Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar70251720
925Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del91855035
926Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del101207500
928Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del91852465
929Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del102205035

Se våra behandlingar